In verbinding

Een mens kan niet zonder warme en levendige verbindingen in het leven; dat is waarop we vertrouwen, bouwen en groeien. En soms komt er ruis op de lijn of ervaren we nog sterkere stagnatie daarin. In samenwerkingen, bij conflicten, in stroperige of spannende gesprekken. Grote kans dat de verbinding met uzelf of de ander hier onder spanning staat of misschien al wel verbroken is. Leer dat te herstellen met nieuwe inzichten en handvatten voor heldere en effectieve communicatie.

Voor particulieren en organisaties

We richten ons op gezonde en productieve verbindingen in teams, bij loopbaantrajecten of in privé relaties.  Een basis voor een organisatie en samenleving waarin ieder tot zijn recht komt en er toe doet. 

Uitgangswaarden

Training, coaching, bemiddeling op basis van geweldloze of verbindende communicatie gericht op

  • Oprecht en authentiek kunnen zijn
  • Keuze ervaren
  • Respect voor diversiteit
  • logo_cnvcGelijkwaardigheid
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Verbinding met wat er in jezelf en de ander leeft
  • De menselijke maat
  • Inzicht, leren en spelen
Spreuk van de maand:

‘The very centre of your heart is where life begins – the most beautiful place on earth.’

 Rumi