In verbinding

Een mens kan niet zonder warme en levendige verbindingen in het leven; dat is waarop we bouwen, vertrouwen en tot bloei komen. En soms komt er ruis op de lijn of ervaren we een totale stagnatie. Heel menselijk, dat komt in elke samenwerking, elk gesprek of elke relatie wel eens voor. Als de verbinding met jezelf en de ander -meer dan je lief is- verstoord raakt of onder spanning komt te staan en je wilt dat het anders gaat, kun je daar iets in doen.

Voor particulieren en organisaties

Voor harde werkers die graag ontspannen willen samenwerken en samenleven, maar tegen stressvolle conflicten of pijnlijke situaties aanlopen waar ze graag vanaf willen. We helpen er een weg in te vinden. Gericht op gezond omgaan met jezelf en effectieve samenwerking binnen een gezonde, inspirerende werksfeer. De basis voor een organisatie en samenleving waarin ieder tot zijn recht komt en er toe doet.

Op basis van

Training, coaching of bemiddeling op basis van geweldloze of verbindende communicatie richt zich op

  • Oprecht en authentiek kunnen zijn
  • Keuze ervaren
  • Respect voor diversiteit
  • logo_cnvcGelijkwaardigheid
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Verbinding met wat er in ons leeft
  • Inzicht, leren en spelen
Spreuk van de maand:

“We need to receive empathy to give empathy” 

Marshall Rosenberg

 

In organisatie ontwikkeling

Ik heb zelf de training bij Helmie gevolgd. Dat wat ik heb geleerd heb ik gebruikt voor de begeleiding van een organisatieontwikkelingstraject binnen de gemeente Heerde om een “omgevingsbewuste en ondernemende organisatie” te worden zodat de klant zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld. Geweldloze communicatie helpt vooral bij de onderliggende thema’s als: eigenaarschap en samenwerken, durf en lef, en feedback en zelfexpressie. Door de techniek van geweldloos communiceren uiten de medewerkers zich meer vanuit het besef dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen behoefte. En dat op een wijze die de ontvanger geen geweld aan doet. Het resultaat is bevlogenheid voor de klant en meer werkplezier voor de medewerker. Ik heb Helmie ervaren als een zeer deskundige en ervaren trainer. Haar authenticiteit wordt gevoeld door haar wijze van communiceren. Haar aanpak is laagdrempelig en divers waardoor de training ook bijdraagt aan teambuilding. Ik beveel haar van harte aan!

Jeanien van den Berg, Organisatieadviseur Gemeente Heerde. 2019