In verbinding

Een mens kan niet zonder warme en levendige verbindingen in het leven; dat is waarop we bouwen, vertrouwen en tot bloei komen. En soms komt er ruis op de lijn of ervaren we een totale stagnatie. Heel menselijk, dat komt in elke samenwerking, elk gesprek of elke relatie wel eens voor.

Als de verbinding met jezelf en de ander -meer dan je lief is- verstoord raakt of onder spanning komt te staan, en je wilt dat graag anders, dan kan ik daarbij ondersteunen.

Voor particulieren en organisaties

Voor organisaties, werknemers of teams die tegen spanningen, conflicten of stroperige situaties aanlopen en daar graag ondersteuning bij willen.  Om meer helderheid, effectiviteit en ontspanning in de samenwerking te kunnen vinden.

Voor particulieren die tegen spanningen, verwarring, of hardnekkige patronen aanlopen in familie-, werk- of andere relaties, en ondersteuning daarbij willen om er anders mee om te gaan.

Ik help om helderheid te vinden en processen in beweging te brengen. Maak nieuwe wegen zichtbaar en stimuleer dialogen, gericht op gezond omgaan met jezelf en effectieve interactie en verbinding met je omgeving. De basis voor een organisatie en samenleving waarin ieder tot zijn recht komt en er toe doet.

Op basis van

Training, coaching of bemiddeling op basis van verbindende communicatie en systeemdynamieken gericht op

  • Oprecht en authentiek kunnen zijn
  • Keuze ervaren
  • Respect voor diversiteit
  • logo_cnvcGelijkwaardigheid
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Verbinding met wat er in ons leeft
  • Inzicht, herstel, balans
Spreuk van de maand:

Als alles wankelt en niets spoort, kunnen we beseffen dat we ons op de drempel van iets nieuws bevinden.

Pema Chödrön

team- en organisatieontwikkeling

“Ik heb zelf de training bij Helmie gevolgd. Dat wat ik heb geleerd heb ik gebruikt voor de begeleiding van een organisatie ontwikkelingstraject binnen de gemeente Heerde om een “omgeving bewuste en ondernemende organisatie” te worden zodat de klant zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld. Geweldloze communicatie helpt vooral bij de onderliggende thema’s als: eigenaarschap en samenwerken, durf en lef, en feedback en zelfexpressie. Door de techniek van geweldloos communiceren uiten de medewerkers zich meer vanuit het besef dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen behoefte. En dat op een wijze die de ontvanger geen geweld aan doet. Het resultaat is bevlogenheid voor de klant en meer werkplezier voor de medewerker. Ik heb Helmie ervaren als een zeer deskundige en ervaren trainer. Haar authenticiteit wordt gevoeld door haar wijze van communiceren. Haar aanpak is laagdrempelig en divers waardoor de training ook bijdraagt aan teambuilding. Ik beveel haar van harte aan!”

Jeanien van den Berg, Organisatieadviseur Gemeente Heerde. 2019