Bij een burn-out is er nooit sprake van slechts één klacht. Het is een ‘vermoeidheidssyndroom’ waarbij de uitputting van energiereserves resulteert in een steeds minder goed functioneren van lichaam en geest. Naast fysieke gezondheidsklachten komen er ook gevoelsklachten bij als bv gejaagd, angstig of depressief voelen. Ons lichaam maakt geen onderscheid tussen werkstress en privéstress. Gebeurtenissen in het privéleven zoals een overlijden of een miskraam kunnen net zoveel invloed hebben als een te hoge werkdruk of een onprettige werkomgeving. Daarnaast zijn onze aangeleerde patronen en karakter van grote invloed. Wat in het verleden is gebeurd kleurt bovendien de beleving van het heden.

Burn-out een keuze?

Je zou kunnen zeggen dat burn-out een dramatische afsluiting van een levensfase is waarin men lange tijd een manier van leven heeft volgehouden die niet gezond was. Daar wil je zelf niet (nog een keer) terecht komen. Dat gun je je werknemer niet. Dus is het wellicht tijd om nu kennis te (laten) maken met nieuwe handvatten om tijdig in te kunnen grijpen in de ongewenste  situatie.

Kiezen voor Veerkracht

In een afgesproken traject over een periode van 2 tot 4  maanden worden handvatten aangereikt en gaan we steeds dieper in op de oorzaken. Men leert hoe de ervaringen van werkdruk, stress of problemen die onoplosbaar lijken, bruikbaar zijn om te groeien als mens. We werken vanuit de processen van Verbindende Communicatie en systemische opstellingen om opnieuw verbindingen te leggen, zowel met de pijn als met de kracht. We gebruiken concrete handvatten om spanningen, conflicten of vermoeidheid op een andere manier te gaan begrijpen en hiermee om te gaan om de kwaliteit van het leven te verhogen.

Inhoud

De inhoud is afgestemd op de deelnemer(s). Men krijgt inzicht in de persoonlijkheidsstructuur, overtuigingen, pijnpunten, kwaliteiten, krachten, valkuilen en  de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het functioneren en welzijn.  We brengen inzicht en nieuwe balans in draagkracht en draaglast. We gaan met deze handvatten aan de slag rond thema’s als omgaan met verlies, boosheid of depressie, omgaan met kracht & macht en persoonlijke thema’s. Een belangrijk ijkpunt zal ook zijn het luisteren naar lichaamssignalen en de betekenis ervan begrijpen, waardoor sneller helder wordt wat er nodig is en daarbij stappen gezet kunnen worden.  Er is aandacht voor wat er NU leeft en wat men nodig heeft in de toekomst om niet verder uit balans te raken. 

Resultaat

Klanten en deelnemers

  • ervaren meer verbinding met zichzelf en hun kernbehoeften en drijfveren.
  • hebben zicht op en handvatten om anders met zichzelf in hun omgeving om te gaan
  • ervaren meer vertrouwen om vanuit eigen waarden en verlangens te kunnen communiceren
  • hebben inzicht in wat spanningen of conflicten teweeg brengen en hoe er anders mee om te gaan.
  • hebben meer voldoening over de eigen inzet
  • kunnen  meer effectief samenleven en samenwerken
De mogelijkheden

Vanuit mijn kennis en ervaring met diepere trajecten verzorg ik persoonlijke individuele coachingstrajecten en coaching/training in kleine groepen op maat. Ook behoort een presentatie, voorlichting , workshop of training  met een team of deelnemers uit een organisatie tot de mogelijkheden.

  • De trajecten zijn een EHBO bij de acute situatie.
  • Indien nodig is er na afronding de mogelijkheid tot een ander vervolgtraject.
  • Voor organisaties is een rapportage in overleg mogelijk
  • Ook een interactieve presentatie rond preventie van uitval voor leidinggevenden is een van onze producten.

Voor meer info neem contact op met Helmie Willems