Reactie van een opdrachtgever:   “Ik zag een super enthousiaste groep verloskundigen terugkomen van de training ‘omgaan met patientrollen’. Zij gaven aan dat deze trainingsdag ook voor de onderlinge samenwerking erg goed is. En wat was de actrice toch goed! Zeiden de verloskundigen. Louise Verschure, teamleider Obstetrie A42.  Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen.”

De inzet van acteurs

  • maakt uw training dynamischer en brengt afwisseling
  • vergroot het leer effect
  • beklijft op een dieper niveau

Feedback en feedforward

Trainingsacteurs  als ondersteunend middel om feedback te geven aan de cursist. Cursisten kunnen actief oefenen met nieuw aangeleerde vaardigheden die zij nog lastig vinden om toe te passen. In een veilige leeromgeving die toch het meest de realiteit benadert.  De trainingsacteur laat de deelnemer positieve leerervaringen opdoen.

De mogelijkheden

  1. Het inhuren van een acteur
  2. Het incompany opleiden van trainingsacteurs
  3. Interactief theater

Interactief theater en regietheater wordt ingezet:

  • ter inspiratie wanneer een bepaald thema ter discussie komt
  • om te oefenen met nieuw gedrag
  • een luchtige manier die tegelijk leerzaam is

De werkmethode van het interactief theater is gebaseerd op Augusto Boal’s “Theatre of the Oppressed”. Boal ontwikkelde deze werkwijze rond 1970 om de onderdrukten in Brazilië een stem te geven.  Deze vorm van theater is zeer effectief in bijna alle werksituaties waar gecommuniceerd wordt en waarbij sprake is van enige vorm van onderzoek, stigmatisering of van ongelijkheid.

Thema’s

Mogelijke thema’s zijn: omgaan met agressie, dilemma’s in het werken met cliënten of leerlingen, ongewenste intimiteiten, vooroordelen, omgaan met feedback, bejegening en benadering van klanten, cliënten, naasten, collega’s, etc.

Scènes

Deze worden op maat ontworpen en aan het publiek getoond. Een publieksbegeleider nodigt de zaal uit om de gespeelde situatie te veranderen door zelf in te springen of regieaanwijzingen geven. Zo kan de nieuw voorgestelde interactie in de scene ter plekke worden ervaren of bekeken.