Reactie via een opdrachtgever:   “Ik zag een super enthousiaste groep verloskundigen terugkomen van de training ‘omgaan met patientrollen’. Zij gaven aan dat deze trainingsdag ook voor de onderlinge samenwerking erg goed is. En wat was de actrice toch goed! Zeiden de verloskundigen. Louise Verschure, teamleider Obstetrie A42.  Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen.”

Ervarend leren

Ervarend leren beklijft op een dieper niveau als alleen cognitief kennis opnemen daarom heb ik in aanvulling op mijn opleiding tot docent een van de eerste opleidingen tot trainingsacteur gevolgd in Amsterdam. De laatste jaren werk ik regelmatig als trainingacteur in educatieve situaties in de zorg- en welzijnssector.

Feedback en feedforward

De trainingsacteur is een ondersteunend middel om feedback te geven aan de cursist. Cursisten kunnen met hem/haar oefenen in nieuw aangeleerde vaardigheden die zij nog lastig vinden om toe te passen. Zij doen dit binnen een veilige leeromgeving die toch het meest de realiteit benadert.  Als trainingsacteur vind ik het belangrijk om de cursist positieve leerervaringen te laten opdoen. In dat geval is er ook geen specifiek goede of foute actie of manier van reageren, maar wordt alles bekeken tegen het licht van hoe actie en reactie op elkaar inwerken.

Het voordeel van werken met een ervaren trainingsacteur is dat deze in staat is om het verschil te ervaren en benoemen tussen wat de cursist inzet aan handelingen en uitstraling en dat wat het oproept bij de rol die hij of zij neerzet.

De inzet van een acteur maakt uw training dynamischer, effectiever en meer afwisselend