Bij een burn-out is er nooit sprake van slechts één klacht. Het is een ‘vermoeidheidssyndroom’ waarbij de uitputting van energiereserves resulteert in een steeds minder goed functioneren van lichaam en geest. Naast fysieke gezondheidsklachten komen er ook gevoelsklachten bij als bv gejaagd, angstig of depressief voelen. Ons lichaam maakt geen onderscheid tussen werkstress en privéstress. Gebeurtenissen in het privéleven zoals een overlijden of een miskraam kunnen net zoveel invloed hebben als een te hoge werkdruk of een onprettige werkomgeving. Daarnaast zijn onze aangeleerde patronen en karakter van grote invloed. Wat in het verleden is gebeurd kleurt bovendien de beleving van het heden.

Burn-out een keuze?

Je zou kunnen zeggen dat burn-out een dramatische afsluiting van een levensfase is waarin men lange tijd een manier van leven heeft volgehouden die niet gezond was. Daar wil je zelf niet (nog een keer) terecht komen. Dat gun je je werknemer niet. Dus is het wellicht tijd om nu kennis te (laten) maken met nieuwe handvatten om tijdig in te kunnen grijpen in de ongewenste  situatie.

Kiezen voor Veerkracht

In 3 a 4 modules verspreid over een periode van 2,5 maanden worden handvatten aangereikt en gaan we steeds dieper in op de oorzaken. Men leert hoe de ervaringen van werkdruk, stress of problemen waar je niet uit lijkt te komen, kunt gebruiken om te groeien als mens. We werken vanuit de processen van Verbindende Communicatie om opnieuw in contact te komen met zichzelf en de (werk)omgeving. We gebruiken concrete handvatten om spanningen, conflicten of vermoeidheid op een andere manier te gaan begrijpen en hiermee om te gaan om de kwaliteit van het leven te verhogen.

Inhoud

Deelnemers krijgen inzicht in hun karakter en persoonlijkheidsstructuur, in competenties en talenten, en in de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het functioneren en welzijn.  We brengen inzicht en nieuwe balans in draagkracht en draaglast, kwaliteiten en valkuilen. We gaan met de handvatten van Verbindend Communiceren in het dagelijks leven aan de slag rond thema’s als omgaan met verlies, boosheid of depressie, omgaan met kracht & macht en schuld of schaamte. Een belangrijk ijkpunt zal ook zijn het luisteren naar lichaamssignalen en de betekenis hiervan begrijpen, waardoor sneller helder wordt wat er nodig is en daarbij stappen gezet kunnen worden.  Er is aandacht voor wat er NU leeft en wat men nodig heeft in de toekomst om niet verder uit balans te raken. Er zijn tussentijdse thuisopdrachten en er wordt gewerkt met buddy-ondersteuning.

Resultaat

Deelnemers

  • ervaren meer verbinding met zichzelf en hun kernbehoeften en drijfveren.
  • hebben zicht op en handvatten om anders met zichzelf in hun omgeving om te gaan
  • ervaren meer vertrouwen om vanuit eigen waarden en verlangens te kunnen communiceren
  • hebben inzicht in wat spanningen of conflicten teweeg brengen en hoe er anders mee om te gaan.
  • hebben meer voldoening over de eigen inzet
  • kunnen  meer effectief samenleven en samenwerken
Praktische informatie

Investering: Particulier € 1095,- | Zakelijk € 1695,- (vrijgesteld van BTW) inclusief lunch, koffie/thee en versnaperingen.

Eerstvolgende opleidingsmomenten:

02 en 03 september (Start)
23 en 24 september
07 en 28 oktober

Tijden: 10.00 uur- 17.00 uur

Locatie: Tennis- en Businesscenter, gelegen op de prachtige Utrechtse Heuvelrug in Doorn.

Genoemde bedragen zijn inclusief: Een afstemmingsgesprek van 15 minuten vooraf per skype/telefoon. Een persoonlijke intake- van 30 minuten. 6 trainingsdagen in een groep van maximaal 10 deelnemers. Een TMA online assessment wat persoonlijk nabesproken wordt en in de groepstraining verder uitgewerkt. Syllabus met oefeningen en werkmateriaal. Boek over Verbindende Communicatie: ‘Wat je vindt mag je houden’ door J. van Koert. Koffie/thee, versnaperingen, lunch, werkmaterialen.

De training wordt gegeven door ervaren trainers en coaches Anja Nekeman (TMA analyse) en Helmie Willems, beiden internationaal gecertificeerd in Verbindende Communicatie.

  • Deze training is een EHBO bij de acute situatie.
  • Indien nodig is er na afronding de mogelijkheid tot individuele coaching of een ander vervolgtraject.
  • Voor organisaties is een rapportage in overleg en tegen meerwaarde mogelijk
  • Ook een interactieve presentatie rond preventie van uitval voor leidinggevenden is een van onze producten

Voor aanmelding kun je op de site van Instituut Vine terecht.