Verbindend Leiderschap 

Merk je wrevel, stagnatie of onduidelijkheden in het contact met de mensen waar je leiding aan geeft? Reageert men soms heel anders op jou dan je verwachtte? Merk je dat werknemers ‘ja’ zeggen en ‘nee ‘doen? Of ben je niet tevreden met jouw aanpak, of met het resultaat?

Over kracht en macht

‘Het is soms echt nodig om op je strepen te gaan staan’, horen we leiders zeggen. Dat is maar de vraag. Een verbindend leider zet anderen in hun kracht. Misschien is loslaten wel effectiever, of nieuwsgierig zijn.

Verbindend leiderschap vraagt openstaan voor gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen doet ertoe! De hiërarchie loslaten, en tegelijkertijd juist helder zijn, brengt mensen in hun kracht

Leiders die bruggen slaan en communicatief verbindend zijn, maken het verschil. Dit heeft invloed op de organisatie als geheel, want een organisaties is ‘een levend organisme’. Verbindend leiderschap vraagt om een transformatie van je aannames over leiderschap en een andere kijk op hiërarchie.

Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn?

Verbindend leiderschap kan veel in beweging brengen: een gezonder en groeizaam klimaat op de werkvloer. Daar wordt iedereen gelukkiger van.

‘Power over or power with. That’s the question.’

Maatwerk voor je team of training voor en met een groep leidinggevenden binnen een organisatie, beiden zijn mogelijk.

Mogelijke onderwerpen:

  • Anders omgaan met hiërarchie: hoe tot Power With te komen ipv Power Over?
  • Meer potentieel aanboren in jezelf en anderen.
  • Verder groeien in persoonlijke leerwensen of uitdagingen.
  • Contact maken met wat er leeft op de werkvloer.
  • Vanuit verbinding en afstemming komen tot effectieve samenwerking.
  • Onderhandelen, voortgangs- of beoordelingsgesprekken anders aanpakken.
  • Vergaderen en besluitvorming vanuit een ander perspectief.
  • ..

Praktisch

Maak een afspraak voor overleg. Incompany, op locatie of bij ons in huis, allemaal mogelijkheden.

There goes my people. I must follow them, for I am their leader.”

– Mahatma Ghandi