Besluitvormingsprocessen binnen organisaties kunnen soms behoorlijk frustrerend verlopen.

Merkt u op dat in vergaderingen  

Vergaderen

 • het nemen van besluiten meer tijd kost dan u zou willen?
 • genomen besluiten nauwelijks of gedeeltelijk tot uitvoer komen?
 • stroperigheid, herhalingen, onhelderheid, irritatie, stagnatie of obstructie of
 • onderhuids ongenoegen niet op tafel komt?
 • mensen ontevreden van tafel gaan?

Terwijl u meer verlangt naar

 • belangstelling voor elkaar en ruimte om elkaar te bevragen en te horen
 • vlotte informatie en afstemming
 • dat ieder met energie bijdraagt vanuit eigen keuze en wens.
 • rekening houden met elkaar en groeiend vertrouwen
 • efficiëntie in tijd en energie

      Kies dan voor  

Investeren in concrete handvatten om in groepsprocessen en besluitvorming toe te passen.

 

Deelnemers gaan:

 • beter naar elkaar luisteren
 • gezamenlijk keuzes maken met een breder draagvlak.
 • meer helder uitspreken wat nodig is voor zichzelf
 • bijdragen vanuit intrinsieke motivatie
 • ieders inbreng meer waarderen.

Praktisch

2-4 dagdelen in onze eigen studio mogelijk. Of ook incompany of coaching on the job.

Geinspireerd op materiaal van Marshall Rosenberg en collega’s Miki Kashtan en Marie Myashiro.