Geweldloos Communiceren – Verbindend Communiceren

Training    Coaching    Cursussen   Retreats   Coaching en Bemiddeling
Geweldloos communiceren of Nonviolent Communication

Dit gedachtegoed is ontwikkeld door Marshall Rosenberg ( 1934-2015). Zijn inspiraties komen voort uit eigen persoonlijke levenservaringen en studies van de menselijke natuur en processen. Daarnaast  haalde hij voeding en inspiratie uit de mensen die hem voorgingen op een eigen geweldloze weg zoals  bijvoorbeeld Mahatma Ghandi, Martin Luther King of zijn eigen moeder.

Rosenberg groeide op in Amerika in een periode waarin de rassenstrijd in opkomst was en vroeg zich als kind al af waarom mensen elkaar veroordelen en pijn doen op grond van ras, afkomst of kleur. Zelf groeide hij op in een joods gezin waarin onbekende gasten en mensen in nood altijd warm verwelkomt werden. Het bleef hem een leven lang fascineren, ook als volwassene. Hij kwam tot de conclusie dat we als mens van nature gemaakt zijn om bij te dragen aan elkaars geluk. En dat we daarbij elkaar geen groter cadeau kunnen geven dan elkaar te verstaan door helder te communiceren over wat er in onszelf leeft, te luisteren naar wat er in de ander leeft en af te stemmen over wat er nodig is om ons beider leven te verrijken.

Gaandeweg zijn werkzame leven als onderzoeker en psycholoog heeft hij de concrete vaardigheden ontwikkeld en verfijnd om te kunnen gebruiken als methode of als proces om de verbinding tussen jezelf en de ander te versterken. De laatste jaren heeft hij meer en meer als trainer en coach dit gedachtegoed overgedragen en wereldwijd bijgedragen hiermee bij particulieren en organisaties om conflicten te voorkomen en op te lossen.

De concrete handvatten helpen om verbindingen te verdiepen en te herstellen, zowel privé, binnen organisaties alsook bij problematiek op landelijk of wereldniveau. De aangesloten trainers binnen de internationale organisatie CNVC ondersteunen deze processen op kleine en grote schaal en in uiteenlopende gebieden. Alle gecertificeerde  trainers en coaches hebben expertise en ervaring in de kracht van het proces.

Verbindend Communiceren

In Nederland wordt vaker de term Verbindend Communiceren gebruikt om aan te geven wat we er mee willen bereiken.

Verbindend Communiceren is gericht op bewust waarnemen van wat er in je leeft en open staan voor wat er in de ander leeft. Aandacht hebben voor wat er in jezelf omgaat in relatie met wat er om je heen gebeurt. In onze dagelijkse omgeving komen tal van prikkels voorbij waar we lang niet altijd naar tevredenheid mee omgaan. De methode geeft handvatten om daarover te communiceren op een manier die verbinding stimuleert.

Uitgangspunt

Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. De intentie van GC is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid & respect voor eigen en andermans behoeften.

Je leert:  1544534_806353146058237_498834319_n

 • trouw zijn aan jezelf in verbinding met de ander
 • eerlijk uiten
 • empathisch luisteren
 • knopen ontwarren
 • conflicten verhelderen
 • aansluiten met plezier en vitaliteit
Van deelnemers

Verhelderend en effectief  in situaties waarin ik spanning of verwarrende emoties ervaar.”   “Stoeien met de basisprincipes uit Geweldloos Communiceren werkt verbindend!” , “Wat een andere sfeer! Ik merk dat we direct een heel ander gesprek hebben”,  “Veel eye-openers gehad”.

De mogelijkheden in eigen studio (voor actuele data zie agenda)
 • Cursussen: basis 6 avonden  € 95,-
 • Cursussen: verdieping vanaf € 95,-.
 • Trainingen en themadagen  1 daags: part. € 122,50,–  zzp’er: 195,– bedrijf: 225,–,-
 • Trainingen 2 daags : part. €245,- zzp’er €395,-, bedrijf: 550,-
 • Op 6daagse- of jaartrajecten ontvangt u een speciale korting.
 • retreatweken
 • individuele coaching op afspraak

* Prijzen zijn inclusief BTW en koffie/thee.

 Een kennismaking met Marshall Rosenberg:               Over de kracht van woorden: