Geweldloos of verbindend communiceren als basis in

Training    Coaching    Cursussen   Retreats   Coaching en Bemiddeling
Geweldloos communiceren of Nonviolent Communication

Het gedachtegoed is ontwikkeld door Marshall Rosenberg en bouwt voort op het geweldloze pad zoals ook Ghandi dat eens liep. Vanuit deze gedachte ondersteunt het wereldwijd in het voorkomen en oplossen van conflicten. De handvatten helpen om verbindingen te verdiepen en te herstellen, zowel in privé situaties, bedrijven en organisaties alsook bij problematiek op landelijk of wereldniveau. De aangesloten trainers binnen de internationale organisatie CNVC ondersteunen deze processen op kleine en grote schaal. Een zeer diverse community met trainers en coaches met expertise en ervaring in de kracht van het proces.

Verbindend Communiceren

In Nederland wordt vaker de term Verbindend Communiceren gebruikt om aan te geven wat we er mee willen bereiken

Verbindend Communiceren is gericht op bewust waarnemen van wat er in je leeft en open staan voor wat er in de ander leeft. Aandacht hebben voor wat er in jezelf omgaat in relatie met wat er om je heen gebeurt. In onze dagelijkse omgeving komen tal van prikkels voorbij waar we lang niet altijd naar tevredenheid mee omgaan. De methodiek geeft handvatten om daarover te communiceren op een manier die verbinding stimuleert.

Intentie

Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. De intentie van GC is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren, spreken en leven vanuit verbondenheid & respect voor eigen en andermans behoeften.

Je leert:  1544534_806353146058237_498834319_n

 • trouw zijn aan jezelf in verbinding met de ander
 • eerlijk uiten
 • empathisch luisteren
 • knopen ontwarren
 • conflicten verhelderen
 • stromen met meer plezier en vitaliteit
Van onze deelnemers

Verhelderend en effectief  in situaties waarin ik spanning of verwarrende emoties ervaar.”   “Stoeien met de basisprincipes uit Geweldloos Communiceren werkt verbindend!” , “Wat een andere sfeer! Ik merk dat we direct een heel ander gesprek hebben”,  “toch veel eye-openers gehad”.

De mogelijkheden in eigen studio (voor actuele data zie agenda)
 • Cursussen: basis (5 of 6 avonden) vanaf € 75,-
 • Cursussen: verdieping (5 of 6 avonden) vanaf € 75,-.
 • Trainingen en themadagen  1 daags: part. € 105,–  zzp’er: 175,– bedrijf: 225,–,-
 • Trainingen 2 daags : part. €210,- zzp’er €350,-, bedrijf: 550,-
 • Op 6 daagse trajecten ontvangt u een speciale korting.
 • retreatweken
 • individuele coaching op afspraak

 Een kennismaking met Marshall Rosenberg:               Over de kracht van woorden: