Levenskunst! Dat is leiderschap nemen over je leven

Vanaf september 2018 verzorg ik samen met Hester Macrander weer een verdiepend jaartraject  ‘Levenskunst’.

Een verdieping in verbindende of geweldloze communicatie. Wij gebruiken hierbij ook creatieve werkvormen -zoals beeldend werken, fysieke oefeningen, spelen met taal en fantasie- om het leren te verdiepen en verrijken. Het doel is meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de kwaliteit van verbinding met jezelf en anderen. Levenskunst dus!

We nodigen je uit om meer en meer je authenticiteit te leven en steeds opnieuw weer keuze te kunnen zien. (lees meer over authenticiteit en over jezelf zijn in deze artikelen). Gedurende een periode van ruim 9 maanden volgen we elkaar en ligt de focus op groei. Het zal het bewustzijn vergroten en we hebben de tijd om ingesleten patronen langzaam te veranderen en het geleerde dieper te integreren.

Verschillende 2daagsen waarin:

  • begeleiding van 2 trainers, afwisseling in thema en aanpak
  • Theorie, werkmaterialen en veel oefening
  • Delen en leren in en met een groep
  • langere focus op persoonlijke leervragen
  • Tussentijdse intervisie a.d.v.e. opdracht

 

* Introductieavond ter kennismaking 4 sept. 20.00-21.30 uur

7  Thema’s en data levenskunst

13-14 september: Ontwapenen,  empathie voor jezelf en de ander. 

In deze verdieping in empathie staat op dag 1 zelfzorg voorop; meer van je potientieel bevrijden , contact maken met dieperliggende gevoelens en oordelen leren kunnen vertalen gericht op meer en meer thuiskomen bij jezelf. Eerst het zuurstofmasker bij jezelf opzetten en daarna de ander ondersteunen. Op dag 2 verdiepen we in dieper luisteren om de ander te verstaan en de ander te helpen meer thuis te komen bij zichzelf. Lees hier meer over de 2 daagse

4-5 oktober: Win-Win.  feedforward en onderhandelen.

Hoe kun je jezelf (eerlijk) uiten, zodat je ook gehoord wordt? ‘Nee’ durven zeggen en een Nee van de ander kunnen horen. Feedback en feedforward kunnen geven en ontvangen. Creëer een situatie waarin ieder wint.   Zie hier een column van Hester over onderhandelen.

1-2 november: Face!  Omgaan met triggerreacties

Herken je primaire reactie op een ongewenste prikkel. Heb je de neiging te vechten, te vluchten, of te bevriezen en hoe nuttig is deze reflex? Ontdek wat er nodig is om op een andere manier te kunnen reageren. Zie hier een column van Hester over fight, flight, freezereacties.

10-11 januari 2019: Gelijk hebben of gelukkig zijn.

Over de kracht en schoonheid van bijvoorbeeld boosheid. Inzichten, meer empathie en handvatten bij het uiten en opvangen ervan. Wat is de functie van bv  schaamte of schuld.  Welke verborgen boodschappen zitten daarin? Hoe vind je de moed om het anders te doen? Zou je ook op een andere manier kunnen reageren en wat is daarvoor nodig? Kan je ook met je ongemak in verbinding met de ander blijven?

28-29 maart 2019: Superwomen en Spidermen!

Autonomer en authentieker kunnen zijn, minder gevoelig voor het oordeel van anderen. Houd iets je klein of reageer je soms zo heftig? heb je last van terugkerende patronen? We gaan negatieve kernovertuigingen ( als bv: ‘Ik ben niet goed genoeg’) omzetten in positieve.

9-10 mei: Bruggenbouwen. Verbinding creëren in (werk)situaties en groepen.

Constructief met conflicten omgaan of anderen ondersteunen bij conflicten. Praktische tools om meer empathie op de werkvloer of in de samenwerking te brengen. Heldere manieren om iedereen betrokken te houden en tot een besluit te komen waarin ieder wordt gezien en gehoord.

7 juni Balansdag, Terugkomdag om het traject mee af te sluiten. Op deze dag o.m. oefenen met eigen leervragen.

neem contact op voor meer informatie en aanmelden

Praktisch

Locatie: 

Studio Coehoorn, Coehoornstraat 60 (loopafstand van Arnhem-Centraal). Trainingsdagen van 10:00 tot 17:00 uur

Uw investering:

Het komende jaartraject start weer op 13/14 september en bestaat uit 6 tweedaagsen. Voor ieder die al eens ergens een basis heeft gedaan en graag meer in eigen kracht wil staan. Wil je om enige reden slechts enkele van deze tweedaagsen meemaken en niet het hele traject, geef dan je belangstelling daarvoor aan. Als de groep niet vol is, kun je de onderdelen van jouw voorkeur als losse tweedaagsen meedoen.

Kosten: €1260,- particulier,  €1525,- voor ZZP’er en € 1950,- waar de werkgever betaald. Prijzen zijn incl. BTW, koffie/thee, werkmaterialen.

Er zijn AirB&B’s en Bed & Breakfasts in de buurt + lunchcafé’s op loopafstand. Onze studio ligt op 100 m van Arnhem CS.