In verbinding

Een mens kan niet zonder warme en levendige verbindingen in het leven; dat is waarop we bouwen, vertrouwen en tot bloei komen. En soms komt er ruis op de lijn of ervaren we een totale stagnatie. Heel menselijk, dat komt in elke samenwerking, elk gesprek of elke relatie wel eens voor. 

Ook een sterke organisatie wil levendige verbindingen; ze groeit en bloeit wanneer de juiste personen op de juiste plek staan en erkenning krijgen voor wat zij bijdragen. Uit ervaring weet ik hoe frustrerend en pijnlijk het kan zijn voor zowel leidinggevenden als voor medewerkers, wanneer daar verstoring in zit. 

Als de verbinding in een team of een relatie onder spanning komt te staan, en je wilt iemand die meekijkt en een concreet handvat biedt, dan ondersteun ik graag.

Voor particulieren en organisaties

Voor organisaties, werknemers of teams die tegen spanningen, conflicten of stroperige situaties aanlopen, en graag meer helderheid, effectiviteit en ontspanning in de samenwerking willen.

Voor particulieren die tegen conflicten, verwarring, of hardnekkige patronen aanlopen in werk- of privé relaties, en daar mee aan de slag willen.  

Ik help om helderheid te vinden en processen in beweging te brengen.  De inzichten openen nieuwe wegen en stimuleert dialogen.  De focus ligt op gezond omgaan met jezelf en je omgeving. De basis voor een organisatie en samenleving waarin ieder tot zijn recht komt en er toe doet.

Op basis van

Training, coaching of bemiddeling op basis van verbindende communicatie en systeemdynamieken gericht op

  • Oprecht en authentiek kunnen zijn
  • Keuze ervaren
  • Respect voor diversiteit
  • logo_cnvcGelijkwaardigheid
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Verbinding met wat er in ons leeft
  • Inzicht, herstel, balans
Spreuk van de maand:

Succes komt als mensen samenwerken; mislukking heeft de neiging om alleen te komen.

Deepak Chopra