In verbinding

Een mens kan niet zonder warme en levendige verbindingen in het leven; dat is waarop we bouwen, vertrouwen en tot bloei komen. En soms komt er ruis op de lijn of ervaren we een totale stagnatie. Heel menselijk, dat komt in elke samenwerking, elk gesprek of elke relatie wel eens voor. 

Ook een sterke organisatie wil levendige verbindingen; ze groeit en bloeit wanneer de juiste personen op de juiste plek staan en erkenning krijgen voor wat zij bijdragen. In die zin is het een levend organisme. Uit ervaring weet ik hoe frustrerend en pijnlijk het kan zijn, voor zowel leidinggevenden als voor medewerkers, wanneer er stagnaties of verstoringen in het contact insluipen. 

Wij zeggen niet dat we uw werk of bedrijf kennen en begrijpen. We begrijpen wèl heel goed hoe communicatie werkt, daar zijn we expert in. Daarbij kennen we de ins en outs van verbindend leidinggeven en nemen, zowel in de diepte op proces- en overtuigingen niveau als aan de directe laag van alle dag.

Voor particulieren en organisaties

Voor organisaties, werknemers of teams die tegen spanningen, conflicten of stroperige situaties aanlopen, en daar graag meer helderheid en handvatten voor ontspannen samenwerking willen. Voor particulieren die tegen conflicten of hardnekkige patronen aanlopen, en daar mee aan de slag willen.  

Processen in beweging brengen dat den wij graag; de inzichten openen nieuwe wegen en de concrete handvatten ondersteunen de dialoog.  Gezond omgaan met jezelf en je omgeving,  als basis voor een organisatie en samenleving waarin ieder tot zijn recht komt en er toe doet.

“Succes komt als mensen samenwerken; mislukking heeft de neiging om alleen te komen.”
Deepak Chopra

 

Aanbeveling uit de praktijk

“Helmie Willems heeft ons enorm geholpen met het doorzien en effectief maken van onze teamdynamiek. We hebben ervaren hoe we ieders bijdragen kunnen zien en waarderen en om beter te luisteren naar ieders zorgen. Daardoor zijn we in staat om ook in een groeiende organisatie onze platte structuur vast te houden. Zowel in de online bijeenkomst als tijdens life ontmoeting was Helmie een kundige, geduldige en liefdevolle gids.”

Henk Vroom en Godelieve Spaas, namens team Herenboeren Nederland 2020