Werkplezier

Uw werknemers zijn ooit met enthousiasme en de beste intenties in hun werk gestart. Toch kunnen situaties en omstandigheden veranderen. Bijvoorbeeld bij fusies of veranderingen in werklocatie, teamsamenstelling, functie inhoud of taken. Mogelijk sluipen er verwachtingen of aannames in die een eigen leven gaan leiden in de werkrelatie. Daar komt men dan pas later achter.

De verwarring of spanningen die dit mee kan brengen zorgt ongewild en soms onbewust voor obstakels in de samenwerking; het team lijkt minder productief te worden en/of de sfeer veranderd. Het werkplezier lijdt daaronder en daarmee ook de gezondheid van uw werknemer en de organisatie als geheel.

Om de verbinding te helpen herstellen en vitale samenwerking te ondersteunen hebben wij diverse trainingen en coaching op maat in huis. Denk daarbij aan onderwerpen als: ‘Bruggen bouwen met je team’, Verbindende Communicatie, Van feedback naar feedforward, Beoordelingsgesprekken in win/win,  Omgaan met onbegrepen gedrag, Assertiviteit en grenzen aangeven in het werk, Hulp bij zelfsturing, Preventie van Burn-out.

We leggen de focus op:
  • Méér vitaliteit in werken.
  • Groei in verantwoordelijkheid kunnen nemen.
  • Iedere werknemer op de juiste werkplek.
  • valkuilen, gewoontes en patronen in kaart.
  • Samenwerken, ook bij verschil in belangen..
  • Handvatten bij boosheid, klachten, conflicten.
  • Behoeften op de vergadertafel.
  • Besluitvorming met draagvlak.
  • Gezondheid en voorkomen van uitval door ziekte.
 
Handvatten voor werknemers en teams
Voor training, coaching, maatwerk: maak een vrijblijvende afspraak voor overleg.

Contact

Enkele mogelijkheden: