Tot mijn verrassing merkte ik toen ik de opleiding deed dat systemisch werken op een bepaalde manier altijd al een plek in mijn werk heeft gehad. Bij het kijken naar dilemma’s of relaties, bij het ondersteunen van teams of samenwerkingen, ik heb vaker gebruik gemaakt van het (laten) representeren van personen of thema’s op een bepaalde manier.  Dat maakte dat het vertrouwd voelde en zo logisch leek.

Na een intensieve opleiding onder begeleiding van Irene Grijpink van Heilig Vuur ben ik gegrepen door de kracht en wijsheid van wat boven kan komen, wanneer we families, organisaties of thema’s via opstellingen in de ruimte gaan onderzoeken. Het heeft me wijsheid en groei gebracht en meer plezier en vertrouwen in mijn werk en het leven.

Systemen en hun dynamieken

Ieder van ons leeft in systemen die elk hun eigen dynamiek kennen, zoals in je werk, je familie of vrienden, een buurt of verenigingen. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid zoals het gezin, de cultuur, de geschiedenis van een land. Daarmee verhouden we ons met elkaar. We hebben daaruit bekrachtigende en beperkende patronen meegenomen die soms van generatie op generatie zijn doorgegeven. Hoe systeemdynamieken op een ongezonde manier onze samenleving kunnen belasten lees je in mijn artikel hier.
Deze patronen kun je in je volwassen leven ineens als een last tegenkomen. Aan de hand van thema-, familie- of organisatieopstellingen worden onbewuste patronen weer zichtbaar. Wanneer een onbewust patroon zichtbaar in de ruimte wordt , kunnen er nieuwe inzichten ontstaan en de mogelijkheid je er anders mee te verhouden.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir, beiden gericht op het helen van familiesystemen. Hellinger ontwikkelde in Europa het systemisch werken en later ook opstellingen voor organisaties.

Wat brengt het

Wanneer een onbewust patroon zichtbaar in de ruimte wordt , kunnen er nieuwe inzichten ontstaan en de mogelijkheid je er anders mee te verhouden. Door het zien en de herkenning van de dynamiek kan geblokkeerde energie weer gaan stromen. De aanwezigen komen weer meer in hun kracht wat het systeem als geheel beïnvloedt en herstel geeft.   Hiermee kunnen we ook gemis en verlangen een plek geven.

Een opstelling start met een kort gesprek over het thema van de vraaginbrenger en wat feiten uit de situatie. Daarna worden representanten gekozen voor de personen en/of onderdelen die opgesteld worden en deze krijgen een plek op de werkvloer. Vanaf dat punt laten we het over aan het ‘wetende veld’ en kunnen representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele wens om te bewegen. Ordening, Loyaliteit en balans in geven en nemen zijn principes waarin gewerkt wordt.

De mogelijkheden

Een dag of dagdeel werken met systeemdynamieken zal een mix zijn van individuele of groepsoefeningen die helpen om verbinding te maken met, en open staan voor, opstellingen in de ruimte. Dat is altijd op maat en afgestemd op de vraag vanuit een organisatie, een team of de deelnemer.

1 x per maand is er een dag of dagdeel met open inschrijving waaraan je deel kunt nemen als vraaginbrenger of representant.

Vergoeding op basis van een basisbedrag om de kosten te dekken met daarbovenop een vrijwillige bijdrage voor wat de dag je heeft gebracht. 

  • Basiskosten voor 1 dagdeel €20,-  ( + vrijwillige eigen bijdrage) Dit bedrag is inclusief koffie/thee en  versnaperingen.
  • Basiskosten voor hele dag (10.00-17.00 uur)  € 40,- ( + vrijwillige bijdrage) Dit bedrag is inclusief koffie/thee,  versnaperingen. Eigen lunch verzorgen.
  • We werken in zorgvuldige afstemming met de RIVM voorschriften.